(Onder)wijs in wetenschap

(Onder)wijs in wetenschap

Abonnementkosten: € 34.95
Beschrijving: Onderwijs in wetenschapWetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor elke discipline in de gezondheidszorg. In de paramedische zorg wordt dan ook steeds meer aandacht besteed aan de methodologie van weten-schappelijk onderzoek. Voorop staat daarbij de vertaalslag van beschikbare wetenschappelijke kennis naar de zorg in de dagelijkse praktijk.In Onderwijs in wetenschap zijn alle basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek bijeengebracht en toegespitst op beroepsgroepen in de zorg. Het boek biedt een systematisch overzicht van de methodologie van wetenschappelijk onderzoek. Aan bod komen onder meer het formuleren van een goede probleem- en vraagstelling, de keuze van een adequate onderzoeksopzet, meetmethoden en meetfouten, data-analyse en de interpretatie van onderzoeksresultaten.Deze nieuwe (tweede) editie behandelt diverse onderwerpen in meer detail, zoals beschrijvende en toetsende statistiek, en gaat uitgebreid in op kwalitatief onderzoek en prognostiek. Ook de prak-tische kant van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek krijgt aandacht. Aan de hand van een stappenplan kan de beginnend onderzoeker zelf een gedegen onderzoek opzetten en uitvoeren. Alle onderwerpen worden op toegankelijke wijze behandeld en worden verhelderd aan de hand van voorbeelden uit de paramedische praktijk.Na het succes van de eerste editie die speciaal voor fysiotherapeuten was geschreven, is Onderwijs in wetenschap nu geschikt voor de gehele paramedische beroepsgroep. Een bijzonder nuttig boek voor zowel studenten als praktiserende paramedici die hun vakkennis op peil willen houden.

Dit artikel wordt u aangeboden door: Wannaboeks-Algemeen
Mail dit artikel naar een vriend / kennis / familielid

© 2024 Boeken koop je op boekshoponline.nl  |  Wij hebben momenteel 82119 artikelen in ons bestand