Leven in de buurt

Leven in de buurt

Abonnementkosten: Ä 27.50
Beschrijving: Een nauwkeurige inventarisatie en evaluatie van ons moderne woongedrag.Vinex-wijken hebben voor wat betreft sociale cohesie veelal niet zo‚n beste naam. Is dit een vooroordeel of is dat terecht? Vijf onderzoekers togen naar drie Vinex-nieuwbouwwijken om eens heel nauwkeurig te analyseren hoe de stemming, houding en opvattingen zijn van de pioniers aldaar.De Aker, IJburg en Getsewoud, alledrie rond de eeuwwisseling in de omgeving van Amsterdam en in Nieuw-Vennep uit de grond gestampt, staan model voor de inventarisering van de onderzoekers ‚ die de resultaten van hun wetenschappelijk werk op vele manieren grafisch verduidelijken. Of de bewoners zich verbonden voelen met hun nieuwe woonwijk ‚ dat is de hamvraag. Om maar direct het resultaat te onthullen: het valt ontzettend mee met die sociale cohesie. Er is wel degelijk binding in de buurten, en betrokkenheid en sociale controle. Zij het in wat andere vormen dan vroeger en ook vari√ęrend zowel per wijk als per ontwikkelingsfase. De bewoners zijn vaak trots, en zuinig, op hun wijk en de binding met de buurt blijft bestaan ‚ zeker als je als pionier in die straat bent komen wonen. De bewoner is niet footloose geworden, vaak wel kritischer, en hij of zij moet wel enigszins in de nieuw te vormen sociale structuur passen.Kinderlozen ervaren dit wat anders dan gezinnen met kinderen, maar zou dat anders zijn dan in al langer bestaande woonwijken elders in het land? Deze bundel maakt deel uit van het NWO-onderzoeksproject naar ‚Sociale Cohesie‚. Dit project heeft als doel de vele vragen ten aanzien van de multiculturele en pluriforme samenleving in een nieuw perspectief te plaatsen en een beantwoording ervan naderbij te brengen.

Dit artikel wordt u aangeboden door: Wannaboeks-Algemeen
Mail dit artikel naar een vriend / kennis / familielid

© 2021 Boeken koop je op boekshoponline.nl  |  Wij hebben momenteel 82119 artikelen in ons bestand