Jongeren met psychotische stoornissen

Jongeren met psychotische stoornissen

Abonnementkosten: Ä 16.50
Beschrijving: "Als jongeren een eerste psychose doormaken, is het niet altijd duidelijk in welk diagnostisch kader de psychose uiteindelijk terecht zal komen. Soms blijft het bij een eenmalige, kortdurende psychotische stoornis, soms ook ontwikkelt zich een schizofrene of bipolaire stoornis. De zorgvraag en -behoefte van jeugdigen en jongvolwassenen met een (eerste) psychose kent echter √©√©n grote gemene deler, ongeacht de aard van de psychose: bij de behandeling moet niet alleen rekening worden gehouden met het ziektebeeld, maar ook met de levensfase waarin de betrokkene verkeert. Vaak wonen de jongeren nog bij hun ouders, gaan naar school en hebben te kampen met specifieke ontwikkelingstaken. Daarom zal er expliciet aandacht moeten worden besteed aan de begeleiding van de ouders, de stagnatie in het functioneren op school en de invloed van de psychose op de psychosociale ontwikkeling van de jongere. In de zorglijn Jongeren met Psychotische Stoornissen ‚ een neerslag van de klinische ervaring en het gedachtegoed van medewerkers van de afdeling jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) ‚ worden deze aspecten concreet vorm gegeven, zowel in de beschreven modulen als in de algemene richtlijnen. De beschreven zorglijn kan dienen als blauwdruk voor de (verdere) ontwikkeling van behandelprogramma‚s voor jeugdigen en jongvolwassenen met psychotische stoornissen.Dr. Patricia Schothorst is kinder- en jeugdpsychiater en staflid van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMCU. Zij heeft als speciaal aandachtsgebied psychotische stoornissen bij jeugdigen. Claudia Emck is psycholoog en thans werkzaam als universitair docent aan de faculteit bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Destijds heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de zorglijn voor jeugdigen met een psychotische stoornis in het UMCU.Hanneke Hop is psycholoog en was destijds werkzaam op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie UMCU met als taak de ondersteuning van de ontwikkeling van zorglijnen."

Dit artikel wordt u aangeboden door: Wannaboeks-Algemeen
Mail dit artikel naar een vriend / kennis / familielid

© 2021 Boeken koop je op boekshoponline.nl  |  Wij hebben momenteel 82119 artikelen in ons bestand