Globalisering, groei en ontwikkeling

Globalisering, groei en ontwikkeling

Abonnementkosten: 28.90
Beschrijving: Over het boek:Globalisering roept gemengde gevoelens op. Vele neo-liberale economen zien in globalisering een oplossing voor het ontwikkelingsprobleem. Anderen zien er de oorzaak in van de financiele crisis sinds 2008 en twijfelen aan het belang dat wordt gehecht aan het concept 'productiviteit': terwijl de economische productiviteit zo'n hoogtepunt heeft bereikt dat een klein gedeelte van de mensheid in theorie in staat is alle basic needs en meer te produceren voor de hele mensheid, blijven nationale overheden overtuigd van de nood aan een grotere productiviteit om de concurrentiepositie te verbeteren. Milieueconomen waarschuwen dat de grenzen van economische groei bereikt zijn... Ethici betwijfelen of een ongecorrigeerde vrije wereldmarkt en de menselijke waardigheid compatibel zijn. Institutionalistische economen vragen zich af of een markt niet per definitie 'geinstitutio-naliseerd' is en een vrije markt dus volkomen utopisch is. Critici vragen zich af of de globalisering niet veeleer resulteert in fragmentatie of 'tribalisme' i.p.v. integratie.Dit boek laat deze en andere contradicties aan bod komen en biedt tegelijk een aantal methodologische nieuwigheden. Zo heeft de auteur er bewust voor gekozen om een 'niet-Eurocentrische' sociaal-economische geschiedenis van de 19de en de 20ste eeuw te schrijven. De traditionele historiografie viseert al te veel de 'Noord-Atlantische' of zogenaamde 'Westerse' geschiedenis. Ook stereotypes als 'Het Westen' en 'Het Oosten' doorbreekt dit boek. Concepten als moderniteit, traditionalisme en spiritualiteit hebben immers geen windrichting...Over de auteur(s):Gerrit De Vylder doceert Internationale Politieke Economie en Economische Geschiedenis aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen en is geassocieerd onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als gastdocent doceert hij ook Globalization en Problems of Economic Growth aan de Polonia University in Czestochowa, Polen. Hij publiceert vooral over India, Turkije, de geschiedenis van de internationale handel, bedrijfsgeschiedenis, de relatie tussen godsdienst en economie, en tussen literatuur en economie. Ondermeer als studiebeursstudent, vertegenwoordiger van ontwikkelingsorganisaties, cultuurreisleider en gastprofessor bereisde hij intensief regios zoals het Midden-Oosten, Centraal-, Zuid- en Zuid-Oost-Azie, Oost-Europa en Latijns Amerika. Familiaal bevindt hij zich zowel in de christelijke, West-Europese als in de islamitische, Zuid-Aziatische were

Dit artikel wordt u aangeboden door: Wannaboeks-Algemeen
Mail dit artikel naar een vriend / kennis / familielid

© 2020 Boeken koop je op boekshoponline.nl  |  Wij hebben momenteel 82119 artikelen in ons bestand